גלריה

דוגמאות למחיצות פנים בין חדרים ובין דירות באמצעות טכנולוגיית של "גנזיס" ("טכנולוגיות ספציפיות לציפוי בגוניט גנזיס" - (TT Genesis